Jednoduché provedení - testy Visocolor® ALPHA od Macherey - Nagel


Série ALPHA je nejjednodušším provedením díky multikomponentním reagenciím. Vyhodnocení s barevnou kartou nebo titračně se změ­nou barvy činidla.

 

Test Visocolor®
Rozsah
Objednací číslo
Amoniak
0,2 – 3 mg/l NH4+
MN935012
Dusičnany
2 – 50 mg/l NO3-
MN935065
Dusitany
0,05 – 1,0 mg/l NO2-
MN935066
Fosforečnany
2 – 20 mg/l PO43-
MN935079
Chlor
0,25 – 2,0 mg/l Cl2
MN935019
pH
pH 5,0 - 9,0
MN935075
Tvrdost, celková
1 – 10 od a více
MN935042
Tvrdost, uhličitanová
1 – 10 od a více
MN935016
Tvrdost, zbytková
0,04 – 0,30 od
MN935080

_________________________________________________________________________________________________________________