Fotometry

 

Laboratorní:

 

Digitální fotometry

 

VIS spektrofotometry

 

UV/VIS spektrofotometry

 

 

 

Terénní: 

 

 

Příprava vzorku pro fotometrii:

 

Kompaktní fotometry

 

Termobloky

 

 

 

 

 

 

Jak správně na předanalýzu? Proužky Quantofix®!

 

 

Proužky Quantofix®

Před fotometrickým měřením je nutné vědět, v jakém koncentračním rozsahu lze sledovaný parametr očekávat, a pak vybrat správný finální test. Tento postup je plně v souladu s požadavky správné laboratorní praxe. Zjišťuje se tak nejen pravděpodobnost výsledku dvěma postupy, ale omezuje se možný zdroj chyb v okamžiku, kdy u některých fotometrických metod při vyšším obsahu sledované složky dochází k obratu kalibrační křivky do nižších extinkcí, a tím k chybnému výsledku. Ten se jeví, jako by byl uvnitř rozsahu stanovení. K ověření slouží sada testovacích papírků Quantofix®. Mají dobrou stabilitu, citlivost, vhodné rozsahy a ve srovnání s konkurencí také velmi dobrou cenu.

 


_________________________________________________________________________________________________________________